Bokningsvillkor

Att genomföra ett köp via Kiviks Marknads Webbplats

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument genomför ett köp eller en bokning via www.kiviksmarknad.se. Ditt köp innebär att avtal ingås mellan dig och Kiviks Marknad AB (”Kiviks Marknad”).  Köpet avser biljetter. Alla priser anges inklusive moms.

Ansvarig förmedlare är Kiviks Marknad AB, Halmstad
Telefon: +46 35 10 15 80
Org nr: 556975-8369
E-post: linda@axels.se
Kontor: Rundan 1, 30253 Halmstad

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder du dig att följa Villkoren i sin helhet. Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och dina uppgifter registreras i vårt kundregister.

Kiviks Marknad reserverar sig för eventuella skrivfel på Webbplatsen. 

1. BESTÄLLARENS ANSVAR
Innan man genomför slutlig beställning är det viktigt att man läser igenom viktig information om den aktuella produkten. Beställaren ansvarar för att produkten är i linje med dennes önskningar. Beställaren ansvarar för att kontrollera at bekräftelsen motsvarar det man beställt.

2. VID BESTÄLLNING AV BILJETTER
2.1. Betalning
Biljetter betalas i sin helhet vid beställning. Köpta biljetter återköps ej. Ångerrätt gäller ej vid köp av biljetter.

2.2. Aktiviteter med obegränsad kapacitet, t.ex entrébiljetter till Kiviks Marknad kan endast användas det eller de datum som valdes vid beställning.

2.3 Tvister
Kiviks Marknad som förmedlare av externa tjänster är inte part i saken i det fall det uppstår oenighet mellan annan leverantör och beställare avseende kvalitet eller fel som uppstått före eller under upplevelsen.

3. BESTÄLLNING PÅ INTERNET
3.1 Genomförande av beställning 
Efter korrekt genomförd bokning skall bokaren få en kvittering skickad till den e-postadress som uppgetts, med bekräftelse/ bokningsnummer och en specifikation av vad som är beställt och betalt. Beställningen är inte genomförd och giltig i det fall:

-Bokaren inte mottagit ett e-mail med kvittering eller bekräftelse /bokningsnummer och specifikation.
-Betalningen avbryts av olika orsaker och betalningen misslyckas.
-Betalningen inte genomförs fullständigt eller korrekt, och beloppet inte dras eller avbryts från bokarens konto.

Bokaren måste se till att vara nåbar på den e-postadressen man har uppgett vid registrering. Bokaren är ansvarig för att ta vara på bekräftelsen, och ha denne med i utskrivet eller elektroniskt skick på det den plats som bokningen avser.

4.2 Ändring i skatter och avgifter
I det fall skatter och eller avgifter ändras, och därmed medför en kostnadsökning för Kiviks Marknad efter att beställningen är genomförd och betald, kan priset ökas med motsvarande för beställaren. Prisändringen skall omedelbart meddelas Beställaren.

4.3 Förbehåll 
Vi reserverar oss för eventuella tryck eller korrekturfel på nätsidor och i tryckt information om erbjudandena på Kiviks Marknad.

5. FORCE MAJEURE
Kiviks Marknad ansvarar inte för otillfredsställande förhållanden eller stängda anläggningar till följd av krigsåtgärder, naturkatastrofer, nationella eller regionala strejker, sjukdomsutbrott, pandemier, vatten- eller energistörningar, eld eller andra liknande händelser som ingen inblandad part kan förutse eller påverka. Kiviks Marknad har ingen skyldighet att tillhandahålla återbetalning eller ersättning för ekonomisk förlust som uppstår till följd av force majeure-händelser eller avbokning på grund av detta. Detta innebär att om ett event måste avbrytas p.g.a Force Majeure återbetalas inte köparen sina kostnader i samband med biljetter, paket, produkter och annat. Varje parti måste ta sin egen förlust.

6. PERSONUPPGIFTER
Vid betalning samtycker beställaren till att personuppgifter behandlas av Kiviks Marknad. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra ordinär gästadministration och för att kunna behålla vår relation med dig som gäst. Upplysningar beställare har registrerat på Kiviks Marknad bokningssida kan användas till att informera om arrangemang och erbjudanden som erbjuds på denna sida. Det betyder att vi inte lämnar ut dina personuppgifter eller e-postadress till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter. Vill du göra någon ändring av uppgifterna eller bli borttagen ur registret gör du det lättast genom att skriva till oss på linda@axels.se. 

Vill du läsa mer om Kiviks Marknads hantering av personuppgifter? Klicka här.