16-19 JULI 2022

PROGRAM – Lördag 16 JULI 

10:00

 

11:00

 

12.00

 

13.30

 

14.30

 

14.45

 

15.00

 

16.00

 

17.00

 

18.00

 

18.30

 

21.30

 

00.00

 

PROGRAM – Söndag 17 JULI

10:00

  

11:00

 

12.00

 

13.30

 

14.30

 

14.45

 

15.00

 

16.00

 

18.00

 

18.30

 

00.00

 
 
Med reservation för ändringar

PROGRAM – Måndag 18 juli

10:00

 

11:00

 

12.00

 

13.30

 

14.30

 

14.45

 

15.00

 

16.00

 

17.00

 

18.00

 

18.30

 

21.30

 

00.00

 

PROGRAM – Söndag 19 JULI

10:00

  

11:00

 

12.00

 

13.30

 

14.30

 

14.45

 

15.00

 

16.00

 

18.00

 

18.30

 

00.00

 
 
Med reservation för ändrin

KARTA ÖVER OMRÅDET